torsdag 26 januari 2017

Tjänstledig

Från våren 2016 och ett år framåt är jag tjänstledig för studier.
Använd gärna bloggen för inspiration och information! :)

För frågor berörande idrotten på Blommensbergsskolan prata med idrottslärarna.

Allt gott! Ulrika