torsdag 2 april 2015

Påsklov!Veckan efter påsklovet kommer vi att ha innegympa!

Vi kommer att bland annat gå igenom de teoriuppgifter som vi gjort de senaste veckorna samt ha rörelse till musik, så ombytt som vanligt!

Har du inte lämnat in din styrkeuppgift är det bra om du tar med den till nästa idrottslektion. Vi kommer också gå igenom läxförhöret om kondition och vad som händer i kroppen när man tränar.

De uppgifter vi kommer att gå igenom:
Styrkeuppgiften
Hälsa och träning

Betygsunderlag till styrkeuppgiften:  sätta upp ett mål och utvärdera/reflektera