söndag 22 mars 2015

Parkour


Vi fortsätter att öva på olika grovmotoriska rörelser även denna vecka och provar på olika parkourövningar!

Vad är parkour?
Att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna ta sig över olika typer av hinder i omgivningen med enbart kroppen som hjälpmedel.

Inspirationsfilm: Flow - en film om parkour