måndag 3 november 2014

Rörelse och grovmotorik v.45-48

Rörelse och grovmotorik

De kommande veckorna kommer vi att fokusera på tre grovmotoriska grundformer -kasta, fånga och springa. Vi kommer dessutom att prata om olika risker och tankesätt för att förebygga skador under fysisk
aktivitet.

Vi kommer bland annat att prata om/träna på:
  • olika övningar och spel i basketboll
  • olika övningar och spel i innebandy 
  • ord och begrepp relaterade till lektionsinnehållet för att öka förståelse för det aktuella momentet.
  • förebyggandet av skador